Press "Enter" to skip to content

15. siječnja – Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske i Dan mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja

Dan međunarodnog priznanja Republike Hrvatske, koji se obilježava 15.siječnja, dan je kad je Republika Hrvatska afirmirana kao država u okviru međunarodne zajednice. Dana 15. siječnja 1992.  sve zemlje članice tadašnje Europske zajednice (EZ) priznale su Republiku Hrvatsku kao suverenu i samostalnu državu: Irska, Belgija, Grčka, Italija, Danska, Francuska, Luksemburg, Nizozemska, Njemačka, Španjolska, Portugal i Ujedinjena Kraljevina. Ovim državama istoga dana istom odlukom pridružile su se Austrija, Bugarska, Malta, Poljska, Kanada, Mađarska, i Švicarska. 

Slovenija, Litva, Ukrajina i Letonija prve su priznale Republiku Hrvatsku od 26. lipnja do 14. prosinca 1991. makar i one same nisu bile međunarodno priznate.

Prva međunarodno priznata država koja je priznala Hrvatsku bio je Island, koji je to učinio 19. prosinca 1991., ali kad je Njemačka odluka o priznanju stupila na snagu 15. siječnja – priznale su je i ostale članice EZ-a.

Na Dan mirne reintegracije Podunavlja u Hrvatsku, Hrvatska se prisjeća 15. siječnja 1998. godine, kada je dovršen proces obnove ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske na okupiranim područjima istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema. . Razdoblje mirne reintegracije započelo je 15. siječnja 1996. i završilo 15. siječnja 1998., za što je Vijeće sigurnosti UN-a uspostavilo posebnu Prijelaznu upravu UN-a u istočnoj Slavoniji (UNTAES).

Comments are closed.