Press "Enter" to skip to content

AI napreduje, a hrvatska ekonomija? – futuristička inteligencija susreće tradicionalne izazove u 2024.

2023. godina bit će zapamćena kao vrijeme značajnih pomaka u razvoju umjetne inteligencije (AI). Od Googleovog AI chatbota Barda do naprednog GPT-4 modela od OpenAI, vidjeli smo kako AI postaje sve složeniji i sofisticiraniji. Ovi sustavi omogućavaju dublje i prirodnije interakcije između strojeva i ljudi, otvarajući put za nove mogućnosti i izazove u nadolazećoj godini.

S druge strane, AI je revolucionirao kreativne industrije, mijenjajući način na koji stvaramo i konzumiramo umjetnost i medijske sadržaje. Platforme poput Runway Gen 1 i Pika AI pokazuju kako se tekst može pretvoriti u video, dok alati poput DALL-E 3 i Adobe Illustratora nude nove razine kreativne slobode u vizualnom stvaralaštvu.

I dok AI nastavlja preoblikovati naše tehnološke horizonte, pitanja o njegovoj regulaciji postaju sve istaknutija. Rasprave se fokusiraju na kako osigurati da AI tehnologija bude etički usmjerena i odgovorno implementirana. U 2024. godini, očekujemo daljnji napredak AI-a, s naglaskom na etičke i regulatorne aspekte, koji će odrediti kako će se tehnologija uklopiti u naš svakodnevni život i društvo.

Ironično, dok AI prelazi granice mogućeg, stvarnost ekonomske situacije i političke dinamike ostaje izazov, ukazujući na suprotnost između vrhunca tehnologije i borbe s ekonomskim realitetima.

Comments are closed.