Press "Enter" to skip to content

Uvođenje eura u Hrvatskoj

Prema odluci Vijeća EU-a, od 1.siječnja 2023. hrvtaska novčana valuta postaje euro. Na kovanici od dva eura bit će prikazana geografska karta Hrvatske, na jednom…