Press "Enter" to skip to content

Inflacija u svijetu. Prolazna ili ostaje!? Evo kako se najbolje pripremiti

Gore ili Dolje?

Opće povećanje cijena

U tržišnom gospodarstvu cijene dobara i usluga mijenjaju se. Neke cijene rastu, druge padaju. Inflacija je opće povećanje cijena dobara i usluga, a ne povećanja cijena pojedinih proizvoda. Zbog inflacije za jedan euro možete kupiti manje nego što ste za isti iznos mogli kupiti jučer. Drugim riječima, inflacija smanjuje vrijednost valute tijekom vremena.

Neke promjene cijena važnije su od drugih

U izračunu prosječnog povećanja cijena veći ponder dodjeljuje se cijenama proizvoda na koje više trošimo, kao što je električna energija, a manji ponder cijenama proizvoda na koje manje trošimo, kao što su šećer ili poštanske marke.

Više poslušajte što o tome govori stručnjakinja

Comments are closed.