Press "Enter" to skip to content

Njemačka neće prihvatiti migrante iz BiH

Foto: Julie Ricard; Unsplash

Prema pisanju Jutarnjeg lista, njemačka vlada u utorak je odbila opciju prihvata migranata koji se nalaze na području Bosne i Hercegovine te je uz to apelirala da bosanskohercegovačke vlasti učine sve kako bi ublažile problematiku po pitanju migranata u toj zemlji. Upravo je zbog pitanja prihvata migranata iz BiH i Grčke izbio sukob između njemačke demokršćansko-socijaldemokratske koalicije. Socijaldemokratska stranka Njemačke (SPD) također je istaknula kako smatra da je trenutno stanje u BiH s migrantima “humanitarna kriza” te je nužno promptno i adekvatno reagirati.

Foto: Sara Kurfeß; Unsplash

Nakon nedavnog požara u migrantskom kampu Lipa u BiH blizu granice s Hrvatskom, došlo je do pogoršanja situacije za mnoštvo migranata koji su na ovom području u nadi da će uspjeti doći do zemalja Europske unije. Već dulje vrijeme situacija po pitanju migranata na ovom području nije riješena te će se države uključene u ovu problematiku, ali i Europska unija morati zajednički dogovoriti i surađivati kako bi se došlo do najadekvatnijeg rješenja.

 

Comments are closed.