Press "Enter" to skip to content

Propast diva tekstilne industrije

MIN

Odlukom Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije od 15. listopada 1949. Zagrebu je osnovano Kamensko, poduzeće za proizvodnju konfekcije namijenjene širokoj potrošnji. Osim proizvodnje za domaće, Kamensko je bilo fokusirano i na proizvodnju za vanjsko tržište. Orijentacija na vanjsko tržište rezultirala je povećanjem kapaciteta proizvodnje i potrage za radnom snagom. Sredinom pedesetih godina prošlog stoljeća započela je velika nadogradnja i poboljšavanje infrastrukture, a nakon toga je proizvodnja proširena i na proizvodnju rublja. Do kraja 1973. ukupan proizvodni poslovni prostor povećan je, u odnosu na kapacitete iz 1952., za osam puta.

MIN

Do 2006. Kamensko je poslovalo s dobiti. No, tada prvo počinju padaju prihodi prodaje u inozemstvu, a sljedeće tri godine bilježi se kontinuirani pad proizvodnje, broja zaposlenih i prihoda. Osim pada broja zaposlenih smanjivao se i broj produktivnog osoblja radi zakonskih odredbi o zaštiti radničkih prava. Tako su radnici koji nisu smjeli biti otpušteni promicani iz pogona u tehničko osoblje. Prava propast tvornice počinje 1993. valom privatizacije koji traje sve do 2010., kada dolazi do propasti najperspektivnijeg tekstilnog diva u bivšoj Jugoslaviji.

MIN

Stečajni postupak Kamenskog otvoren je u listopadu 2010., kada je ta zagrebačka tekstilna tvornica imala 440 zaposlenika. Nakon otvaranja stečaja otkazani su svi ugovori o radu. Većina radnika dobila je otkaz krajem 2010. no za potrebe stečajnog postupka neki su ostali raditi na određeno vrijeme. Posljednjoj radnici Kamenskog radni odnos prestao je krajem siječnja 2014. Sud je tek 2017. donio rješenje kojim se zaključuje stečajni postupak te je nakon pravomoćnosti te odluke tvrtka izbrisana iz sudskog registra.

MIN

Trgovački sud u Zagrebu je 2015., na 14. dražbi na kojoj se pokušavala prodati tvornica, donio rješenje o prodaji dviju zgrada Kamenskog d.d. Kupac zgrada bila je Anni Aurei, tvrtka-kći Radnika iz Križevaca. Ideja je bila da se sruši tvornica i na njenom mjestu izgradi stambena zgrada. Prva tražena cijena bila je oko 120 milijuna kuna, koja je tijekom dražbi bila spuštena na 80 milijuna kuna. Na kraju je tvornica prodana za 24 milijuna kuna.

MIN

Udruga Kamensko

Od prodaje trgovine na kojoj će niknuti stambeni kompleks radnice Kamenskog nisu dobile ništa. Kod namirenja stečajnih dugova radnice su bile tek u trećem naplatnom redu. Nakon isplate ostalim redovima za radnice nije ostalo puno novaca. Zato su bivše radnice osnovale  Udrugu Kamensko kako bi bile međusobna podrška usred emocionalne i egzistencijalne krize. Želja im je bila ponovno pokrenuti tekstilnu industriju u Hrvatskoj, kao i zaraditi za život svojim rukama. Udruga je i danas aktivna te se i dalje bori kako bi radnicima bile isplaćene njihove plaće i otpremnine.

MIN

U slučaju tvornice Kamensko radilo se o nemoći prilagodbe situaciji na tržištu. Prilikom prijelaza našeg društva iz socijalističkog u kapitalistički, raznim privatizacijskim postupcima mnoge su firme propale ili samo ostale zaboravljene u vremenu. Teško je nakon toliko vremena reći koji je točno razlog raspada Kamenskog. Vjerojatno je uzrok spoj nekoliko faktora koji sami za sebe ne bi bili presudni, ali zajedno su doveli do propasti.

Comments are closed.