Press "Enter" to skip to content

Rješavamo sve nedoumice po pitanju eura

Ostalo je još samo mjesec dana do 2023. godine koja nam donosi mnoge promjene, a najveća promjena zasigurno će biti euro koji će, kao nova službena valuta, 1. siječnja zamijeniti hrvatsku kunu. I makar su još od lipnja cijene izražene u dvojnim oblicima kako bi se građani polako navikavali na novu valutu, i dalje vlada bojazan i mnoge nejasnoće. Donosimo zato odgovore na najvažnija pitanja:

Što je EURO?

Euro je jedna od najvažnijih valuta svijeta, to je valuta 10 država Europske unije i više od 340 milijuna Europljana. Europskoj središnjoj banci povjerena je zadaća zaštite njegove vrijednosti.

Kako će izgledati hrvatski euro?

Na kovanicama od 50, 20 i 10 centi bit će motiv NIkole Tesle, a najuspješniji je dizajn rad studenta Ivana Domagoja Račića, a na kovancama od pet, dva i jednog centa je glagoljica, odnosno motiv HR ispisan na glagoljici, a autorica tog dizajna je magistra arhitekture i dizajna Maja Škripelj.

Koji će biti tečaj?

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj konverzija kuna u euro provest će se po fiksnom tečaju 1 euro = 7,53450 kuna.

Ako se kune mijenjaju u eure prije 1. siječnja 2023. godine institucije i drugi poslovni subjekti koji pružaju uslugu zamjene valute nisu dužni zamjenu raditi prema fiksnom tečaju konverzije, već zamjenu rade po svojim komercijalnim uvjetima.

Kada euro postaje službena valuta?

Na prijedlog Europske komisije koji je prihvatila i Vlada RH, euro će postati službena valuta 1. siječnja 2023. godine. Tada će se konverzija u euro kunskih sredstava na računima u bankama provest bez naknade, uz primjenu fiksnog tečaja konverzije. Za razliku od gotovine, čija je konverzija vremenski dug i logistički zahtjevan posao, kunska sredstva koja se drže na bankovnim računima pretvorit će se u euro brzo i jednostavno, bez potrebe za prijelaznim razdobljem.

Istog dana, 1. siječnja 2023. započinje 14-dnevno razdoblje dvojnog optjecaja u kojem će biti moguća gotovinska plaćanja u dvije valute – kunama i eurima.

Što sa gotovinom koju imam?

 Punih godinu dana banke, Fina i Hrvatska pošta će bez ikakve naknade mijenjat kune u eure i to tijekom 12 mjeseci od datuma uvođenja eura.

“Građani će bez naknade moći zamijeniti 100 novčanica kuna i 100 kovanica kuna po jednoj transakciji. Nakon proteka 12 mjeseci zamjena će se vršiti u Hrvatskoj narodnoj banci, bez naknade i to zamjena novčanica bez vremenskog ograničenja, a kovanica do isteka tri godine od datuma uvođenja eura”

ministar financija Zdravko Marić

Ako građani drže veće količine gotovog novca kune, preporučuje se da postupno smanjuju postojeće zalihe ili da gotov novac kune koji smatraju da im više neće biti potreban, polože na svoj račun u banci kako bi pojednostavili postupak konverzije.

Građani koji uobičajeno ne raspolažu gotovim novcem u iznosima većima od dvotjedne potrošnje, ne moraju poduzimati – ništa. Kune će moći normalno trošiti tijekom razdoblja dvojnog optjecaja, koje će trajati dva tjedna nakon uvođenja eura, od 1. do 14. siječnja (uključujući i taj dan), a eure će moći postupno podizati na bankomatima. Dakle, zalihe kunske gotovine mogu se smanjiti postupnim trošenjem ili njihovim polaganjem na račun u bankama.

U razdoblju nakon uvođenja eura novčanice kuna moći zamijeniti za eure u neograničenom roku, a kovanice kune će se moći zamijeniti do isteka tri godine od dana uvođenja eura.

Hoće li bankomati normalno raditi?

Naime, i bankomate treba pripremiti za uvođenje eura, pa u tom razdoblju pojedini bankomati neće raditi, što znači da se gotovina može podići na bilo kojem drugom bankomatu bilo koje druge poslovne banke bez naknade.

HNB navodi kako je prilagodba bankomata za isplatu eura zahtjevna tehnička, operativna i vremenska aktivnost, koja uključuje i različite dionike. Velik broj bankomata, njih približno 70 posto bit će prilagođen i isplaćivati eure od 1. siječnja 2023., a preostali dio prilagodit će se u prvih dva tjedna Nove godine, čime će svi bankomati biti prilagođeni za eure do 15. siječnja 2023. godine. Hrvatska udruga banka uskoro će objaviti interaktivnu kartu bankomata s informacijama koji bankomati do 31. prosinca isplaćuju samo kune, a koji od 1. siječnja isplaćuju samo eure

Kako će izgledati račun za prosinac?

“Računi za potrošnju u prosincu bit će izdani u siječnju 2023. i bit će iskazani u eurima. Za sve uplatnice koje su građani dobili unaprijed i na kojima je iznos plaćanja u kunama, a plaćaju ih nakon uvođenja eura, banka je dužna izvršiti plaćanje u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje. Banka će postupati na ovaj način do 1.7.2023. godine”

Hrvatska udruga banaka

Što će biti s cijenama?

Postoji bojazan da bi se mijenjanjem cijena iz kune u euro trgovci služili taktikom zaokruživanja cijena. Odnosno da bi nešto što trenutno košta primjerice 2,89 jednostavno zaokružili na 3 eura.

To je moguće, ali Vlada za sada nije odlučila regulirati cijene, već je ostavila formiranje cijena trgovcima.

A zašto uopće prelazimo na euro?

Prema Vladi, HNB-u i dijelu ekonomista, čeka nas podizanje investicijskog rejtinga, veća atraktivnost gospodarstva za strane ulagače, dodatan poticaj turizmu, otvaranje kvalitetnijih radnih mjesta i rast plaća i sve to uz cijenu ‘jednokratnog rasta cijena’ koji će tržišna ekonomija brzo poništiti. Drugim riječima, pred nama bi trebale biti zlatne godine, pogotovo ako se iskorijeni koronavirus, a globalna ekonomija vrati na tračnice brzog rasta.

Comments are closed.