Press "Enter" to skip to content

Siniša Malešević: “Nacionalizam nije uvijek negativne konotacije”

Siniša Malešević (desno) i moderator (lijevo) na prestavljanju knjige Zašto je nacionalizam tako moćan?

Na zagrebačkom Interliberu predstavljena je knjiga Zašto je nacionalizam tako moćan? Sociološki pristup, autora prof.dr.sc. Siniše Maleševića. Moderator panela predstavio je publici knjigu i autora te je rekao par riječi o nacionalizmu koje je povezao sa knjigom. Zatim je predao riječ urednici koja je ukratko komentirala knjigu te objasnila kako je autor jako dobro tumačio nacionalizam sukladno suvremenom dobu te je iznjela da se slaže sa svim satavovima autora što u današnje vrijeme nije čest slučaj. Nadalje, izdvojila je tri teze kojima se autor vodio kroz cijelu knjigu; prva je zašto je nacionalizam tako moćan te da je to pitanje danas vrlo snažno kako bi dobili točne odgovore od političke vladavine današnjice te kako politička zajednica vlada određenim teritorijem. Za drugu je rekla “ u svijetu gdje je demokracija jedino legitimizacjsko načelo, to može funkcionirati samo onda kada se zna tko sve čini demokratski narod”. Te je treća da je nacionalizam dominantna operativna ideologija modernog doba. Urednica je prokomentirala tri teze i iznjela svoje mišljenje, međutim bila je dosta nesigurna te je imala puno zastajkivanja. Nakon što je završila, dala je riječ autoru koji se nadovezao na urednicu i pokušao biti što sažetiji s obzirom na preostalo vrijeme. Autor je opisao tijek pisanja svoje knjige, na što se fokusirao i što je zapravo htio istaknuti i zaključiti iz svojih teza. Najzanimljivija njegova izreka bila je kada je rekao da je nacionalizam na našim prostorima i općenito u jugoistoćnoj Europi negativne konotacije te da ga se uvijek spominje kao nešto pogrdno pa čak i kao uvredu, dok je u većini preostalog dijela svijeta to vrlo pozitivan pojam te se o njemu priča kao o nečemu dobrom. Isto tako je istaknuo “prestankom carstava i postavljanjem granica počeli smo jedni druge “nacionalizirati” u smislu razlika jer se na taj način međusobno prepoznajemo”, kao primjer je naveo francusku, talijansku ili grčku kuhinju. 

Nakon što je panel bio gotov moderator je pitao publiku ima li pitanja za autora te je autor odgovorio na postavljena pitanja. Bilo je zanimljivo te poučno i sažeto što je bitno da ne ode previše široko i uzme puno vremena jer ljudi počinju gubiti pozornost.

Comments are closed.