Press "Enter" to skip to content

U SAD-u u školama korišteni psi da nanjuše Covid

“Psi mogu imati do 100.000 puta jači miris od ljudi i već dugo ih koriste hitne službe kao pomoć u pronalasku zarobljenih ljudi ili otkrivanju krijumčara.”, prenio je BBC.

Pet različitih škola u Massachusettsu je počelo koristiti pse za detekciju koronavirusa. Psi su pokazali izvanredne rezultate te nekad mogu virus detektirati njuhom brže i od samih testova. Čak i najbržim testovima potrebno je 15 minuta da pokažu rezultat, dok psi mogu nanjušiti bolest u par sekundi. Prema tome dva psa mogu pregledati 300 ljudi u pola sata, kažu istraživači.Studija koja je provedena s psima koji su prošli nužni trening za detekciju je pokazala da su psi uspješno nanjušili Covid u 94% slučajeva.

Psi koji se koriste u SAD-u zovu se Huntah i Duke, a riječ je o dva mlada labradora koja su obučena da prepoznaju miris osobe zaražene s Covid-19. Neke pasmine su za detekciju bolesti iznimno nadarene, poput španijela i retrivera, a već je nekoliko godina poznato da psi mogu njuhom detektirati prisutnost tumora kao i malarije.

Ovakva suradnja pokazuje zašto se psi često nazivaju “čovjekovim najboljim prijateljem”.

Comments are closed.