Press "Enter" to skip to content

Ukrajinska kriza: napetosti između NATO pakta i Rusije

Tenzije koje se događaju u istočnom dijelu Europe su se prenijele i na Mediteran. Posljednja dva mjeseca napetosti između Ukrajine i Rusije sve više rastu, a zemlje članice NATO pakta su se uključile u demonstracije vojne snage na Mediteranu. Američka mornarica je preusmjerila nosače zrakoplova s Bliskog Istoka na Sredozemno more, a francuski ministar obrane Hervé Grandjean se razbacuje činjenicom da Francuska posjeduje nuklearno oružje. Što je proizvelo ovu situaciju?

Konflikt između Rusije i Ukrajine nije nova stvar. Dakako, od raspada SSSR-a 1991. Rusija pokušava održati neku vrste kontrole nad nekadašnjim sovjetskim zemljama, u najmanju ruku kroz paktove i sporazume o slobodnoj trgovini. No, Ukrajina kao danas samostalna demokratska država pronašla se u nezgodnom “političkom sendviču”. Odmah nakon osamostaljenja proglasila se kao neutralna država, ali ostvarila je privremena partnerstva sa NATO paktom i sa Rusijom. Ovo koketiranje između dvije vatre eskaliralo je 2013. u nizu događaja koji su ostali zapamćeni kao ‘Euromaiden’.

Comments are closed.