Press "Enter" to skip to content

UN odluka: kanabis se ne smatra opojnom drogom

Izvor: Konstantinos Tsakalidis/Bloomberg

Komisija Ujedinjenih naroda za opojne droge (CND) je u srijedu (2.12) izglasala da se Kanabis više ne smatra opojnom drogom. Komisija je djelovala prema preporuci WHO-a te uklonila kanabis kao i smolu kanabisa s Priloga IV Jedinstvene konvencije o opojnim drogama iz 1961. godine. 53 države CND-a su sudjelovale u donošenju odluke; 27 članova je glasalo za, 25 je glasalo protiv odluke dok je jedan član ostao suzdržan.

Stručnjaci, koji uzgajaju kanabis, smatraju da kanabisu nikada nije bilo mjesto na listi uz ostale opojne droge kao što je heroin. Proteklih 20 godina, u svijetu se može uočiti promjena pri legalizaciji uporabe kanabisa rekreativno i u medicinske svrhe, a odluka UN-a bih mogla otvoriti vrata mnogim potrebnim istraživanjima te ekspanziji korištenja medicinskog kanabisa.

Mnoge države svijeta gledaju globalne konvencije i zakone drugih država pri sastavljanju vlastitih zakona; iako odluka UN-a ne mijenja zakone svih država,  njihova odluka bih mogla potaknuti ostale države na promjenu.

 

Comments are closed.