Press "Enter" to skip to content

Uvođenje eura u Hrvatskoj

Prema odluci Vijeća EU-a, od 1.siječnja 2023. hrvtaska novčana valuta postaje euro.

Na kovanici od dva eura bit će prikazana geografska karta Hrvatske, na jednom euru motiv kune, na 50, 20 i 10 centi Nikola Tesla, a na jednom, dva i pet centa naći će se motiv glagoljice.

U prva dva tjedna, od 1. do 15 siječnja 2023., građani će kao platežno sredstvo moći koristiti I kune I euro, a ostatak bi trgovci trebali vratiti u eurima. Nakon isteka tog razdoblja, jedino sredstvo plaćanja postaje euro.

Jedna od mjera koje će vlada provesti je dvojno iskazivanje cijena u svrhu zaštite kupaca i spriječavanja neosnovanog rasta cijena. Uz cijene, biti će naznačen I tečaj konverzije.

Prvih 6 mjeseci nakon uvođenja eura, građani će u Fini, Hrvatskoj pošti I svim poslovnicama banaka moći zamijeniti valute bez naknade. Nakon isteka roka, za tu će se uslugu zaračunavati naknada. 12 mjeseci nakon uvođenja eura, preostale kune moći će se promijeniti isključivo u HNB bez naknade. Novčanice bez vremenskog ograničenja, a kovanice u roku od 3 godine.

Guverner HNB Boris Vujčić

Što se tiče poskupljenja cijena, guverner HNB Boris Vujčić poručuje: “Ne očekujemo divljanje cijena, ali očekujemo manja poskupljenja u skladu sa statistikom koja je bila zabilježena u ostalim tada novim članicama Europske unije”.

Učinci prelaska na euro različiti su od zemlje do zemlje. Povećanje cijena smanjuje se u zemljama s manjom potrošnjom, također i kod onih zemalja koje prije uvođenja konverzije u trgovinama uvedu obavezno isticanje cijena u obje valute. Rast cijena obično je manji i na tržištima s većim stupnjem konkurencije.

Određeni proizvodi poskupjet će i kao posljedica zaokruživanja cijena. To bi moglo biti najvidljivije kod proizvoda svakodnevne potrošnje kao npr. pekarskih proizvoda, novina ili kave.

Comments are closed.